Naprapati

Naprapati innebærer å diagnostisere, behandle og rehabilitere smertetilstander og funksjonelle problemer i ledd og muskler. Behandlingen bygger på ortopedisk medisin kombinert med god kunnskap om bevegelsesapparatets oppbygning og funksjon. Denne tanken ligger til grunn for naprapatien og kan betegnes som selve kjernen. Ordet naprapati betyr å korrigere årsak til lidelse.

Hva gjør vi?Vi gir manuell behandling av muskel- og leddplager, både akutt, kronisk, forebyggende og rehabiliterende.

Pasientens anamnese (pasientens historie), undersøkelser og tester danner grunnlaget for den individuelle behandlingen. Det legges stor vekt på å analysere og forebygge underliggende årsaker.

Behandlingen retter seg i første omgang inn mot å gjenskape normal funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Alle behandlingsformene er basert på anerkjente behandlingsmetoder.

Behnadlingsmetoder

 

Artikulering er en behandlingsmetode som brukes for å øke bevegeligheten i ledd.

 

Ergonomisk rådgivning både hva gjelder fritid og arbeidsplass.

 

Hjemmeøvelser/trening gir naprapaten til sine pasienter både for å forebygge og rehabilitere.

 

Manipulasjon er en teknikk der man med ulike behandlingsgrep normaliserer bevegeligheten og funksjonen i ulike ledd. Her bruker naprapaten veldig spesifikke grep, som utføres med høy hastighet, men med så liten kraft som mulig.

 

Massasje av muskler og bindevev for å myke opp vevet, minske muskelspenning og øke gjennomblødningen.

 

Mobilisering er en form for veldig spesifikk og leddnær tøyning som brukes for å normalisere bevegeligheten mellom ledd.

 

Muskeltøyning for å senke muskelspenning og øke fleksibiliteten.

 

Triggerpunktsbehandling for å minske en viss type smerteutstråling. De spente muskelstrengene behandles med flere ulike metoder for å senke muskelspenning.

Tel: 413 98 433

Email: joanna@horten-nap.no
 

Kontakt
Socialize With Us:

Sollidstrandsveien 12.

3187 Horten